พิซซ่ามาสเตอร์

ทักษะการวางแผนและการจัดการเป็นทักษะที่สำคัญ โดย เฉพาะอย่างยิ่งในการต่อยอดเพื่อให้เข้าใจเรื่องปัญหาสิ่ง แวดล้อม แต่กลับมีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะนี้ไม่มากนักโดยเฉพาะ สำหรับเด็ก และมักจะมาในรูปแบบที่ทำให้เป็นเรื่องยุ่ง ยากซับซ้อน เป้าหมายของงานออกแบบนี้คือการสร้างกิจกรรมเพื่อ เสริมทักษะการวางแผนและการจัดการ ที่สามารถทำรวม กันได้ในครอบครัว ที่กระตุ้นให้เด็กๆอยากเรียนรู้ และ พัฒนาตัวเอง