น้ำหมึก

ศิลปะและวัฒนธรรมของจีนได้เข้ามามีบทบาทและมี อิทธิพลต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การ เขียนภู่กันของจีนที่มีประวัติศาสตร์  มาอย่างยาวนาน นั้นจึงถือเป็นงานศิลปะขั้นสูง ซึ่งศิลปินจะถ่ายทอด อารมณ์และความรู้สึกต่างๆผ่านน้ําหมึก และปลาย พู่กัน ลงบนกระดาษและผืนผ้า   เฟอร์นิเจอร์ทองเหลือง คอลเลคชั่นล่าสุดของแบรนด์ MASAYA ที่มีความชํานาญในการหล่อชิ้นงานแบบ Lost Wax ได้นําเอาเอกลักษณ์ ของเส้นสาย ที่มี การเคลื่อนไหว อันเกิดจากการใช้พู่กันและน้ําหมึก ที่ ถูกถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรมจีน มาเป็นแรงบันดาล ใจ ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย ที่ผสมผสาน ระหว่างศิลปะและการใช้งาน