สยาม

ชั้นวางหนังสือที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ และฟังก์ชั่ นการใช้งานตามแต่ความเป็นปัจเจกบุคคลได้ โดยงานออกแบบ ถูกทำขึ้นผ่านช่างฝีมือจากสองพื้นที่ใน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างช่างฝีมืองานเฟอร์นิเจอร์ไม้จามจุรี ในอำเภอดอกสะเก็ด และช่างฝีมืองานปั้นศิลาดล ในอำเภอ สันกำแพง