ข้าวศรีแสงดาว

เราออกแบบบรรจุภัณฑ์จากแกลบ ที่เหลือใช้จากโรงงานผลิต เพื่อความยั่งยืน มาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ข้าวที่ดู minimal โดย ฝากล่องปั๊มรูปเมล็ดข้าวที่โดดเด่น และไม่เหมือนใคร บวกลาย เส้นกราฟิกของทุ่งกุลาร้องไห้ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ข้าวนั้นยัง สามารถนำไปใช้เป็นกล่องกระดาษทิชชูได้อีกด้วย