น้ำแร่โฟร์ไลฟ์ (ดอยช้าง)

ภาพประกอบนั้นสื่อการใช้ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ตรงแหล่งน้ำ บนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ลายเส้นแถบขวางเป็นการเล่าเรื่องแหล่งน้ำ กับชีวิตสัตว์ เช่น นกกระเรียน ที่บินมาหาอาหาร, เสือที่ลงไปเล่นน้ำ เป็นต้น โดยลักษณะคลื่นน้ำที่แตกต่างกันในแต่ละขวดมันถือเป็นจังหวะ ความงดงามระหว่างสัตว์ต่างๆ กับแหล่งน้ำ เพราะแหล่งน้ำที่ดีคือแหล่ง น้ำที่มีไว้เพื่อชีวิตของมนุษย์