เสบียงบุญ

“ปิ่นโตหินแกรนิต” ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากอุปกรณ์เครื่องครัวไทยในอดีต ที่นิยมใส่อาหาร ไปทำบุญที่วัด ผ่านกาลเวลา ออกแบบใหม่ให้ทันสมัย เพื่อให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบโจทย์การใช้งานในวิถีชีวิตสังคมปัจจุบัน แต่ยังคงกลิ่นไอแห่งอดีต ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ