ดอยคำ

น้ำผลไม้รวมสกัดเย็นของดอยคำ ผลิตจากผลไม้หลากหลาย ชนิดที่ปลูกโดยใช้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในการ ดูแลพืชพรรณ และยึดหลักการทำเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 หนึ่งในหลักการนั้นก็คือ การให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ (Nature nurtures nature) โดยปล่อยให้เหล่าแมลงต่างๆ (ตัวห้ำและตัวเบียน) กำจัดศัตรูพืชและผสมเกสร จนได้เป็น ผลผลิตชั้นเยี่ยม