ไทยขนม

ผลไม้อัดเม็ดของไทยขนมคือ ผลิตภัณฑ์จากผลไม้แท้ๆ ที่ถูกนำไปแปรรูปด้วยกระบวนการ Freeze-dry ซึ่งแตกต่างจากนมอัดเม็ดรสผลไม้ที่มีอยู่ในตลาด จึงเป็นที่มาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการเน้นความแตกต่างข้อนี้ให้ออกมาเด่นชัดมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิค morphing เปลี่ยนภาพของเนื้อผลไม้ให้ค่อยๆ กลายเป็นผลไม้อัดเม็ด เพื่อสร้าง visual impact ที่แปลกตา