เก้าอี้แห่งกาลเวลา

เก้าอี้แห่งการเวลาเป็นเก้าอี้โยกที่สามารถสร้างความสนุกแบบใหม่ให้ กับผู้ใช้งาน มี Function การพับเก็บอย่างง่ายดายในขั้นตอนเดียว ทำให้ประหยัดพื้นที่และขนย้ายสะดวก ทั้งชิ้นเป็นงานฝีมือโดยใช้เทคนิค การดัดมาผสมผสานกับงานสาน โดยรูปทรงได้รับแรงบัลดาลใจมาจาก สัญลักษณ์ Infinity เก้าอี้ชิ้นนี้ยังเป็นงานศิลปะที่สื่อถึง “การสานจะไม่มี วันสิ้นสุดลง”