มิกซ์

“เพราะความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมี ส่วนร่วม” ที่นั่งอเนกประสงค์นี้ จึงได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการ ออกแบบอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยความตั้งใจที่ จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนนำกลับมาสร้าง คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่รอบรับและปรับเปลี่ยนการใช้งาน ได้หลากหลายเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่ นั่งอเนกประสงค์นี้ได้รับการออกแบบจากการผสมผสานเส้นตรง และเส้นโค้ง ระนาบเรียบและโค้งมน ปิดทึบและโปร่งโล่ง สร้างความขัดแย้งที่ลงตัวเกิดเป็นประโยชน์ใช้สอยที่ลากหลาย ทั้งที่นั่ง โต๊ะ และชั้นวางจัดเก็บและโชว์ของ ออกแบบรูปทรง ภายนอกให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบการใช้งาน การจัดวางที่สามารถเรียงต่อได้หลากหลายทั้งในแนวระนาบ และแนวสูง เข้ากับลักษณะการใช้งาน ขนาดพื้นที่ และรูปแบบ ของสถานที่จัดวางได้ง่ายและลงตัว