มอร์

เก้าอี้อเนกประสงค์ที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน โดยการเปลี่ยนมุมมองและการตีความใหม่ให้กับ “คุณค่า’ และ ‘ความงาม” ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบขนาดสัดส่วนที่ใช้วัสดุอย่างพอเพียง และพอดีกับความสบาย ถ่ายทอดผ่านเส้นสายที่โปร่งเบา สัดส่วนที่สง่างาม สบายตา โครงสร้างของพนักหลังและที่นั่งได้รับการออกแบบอย่างแยบยลเพื่อรองรับการนั่งพิงและการขยับเคลื่อนไหวในอิริยาบทต่างๆ เพื่อความสบายและสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ มาพร้อมกับประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย และประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน ตอบโจทย์พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มมิลลิเนียล