ชุดจานดวงดาว no.III

ผลงานชุดดวงดาว ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก ความสวยงามและสุนทรียะของการมองเห็นดวงดาวในกาแลก ซี ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ เมื่อนำมาผสานกับความชื่นชอบในกระบวนการทำงานของช่าง ฝีมือที่มีทักษะทางเครื่องปั้นดินเผา นำเอาดินซึ่งเป็นวัตถุดิบจาก ธรรมชาติมาทดลองทิ้งร่องรอย สร้างผิวสัมผัส และลวดลาย ด้วยนิ้วมือ รวมถึงสร้างสีสันจากแร่ธาตุธรรมชาติ นำเสนอเป็น ภาพแทนดวงดาวแต่ละดวงบนชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน อีกทั้งยังต้องการสร้างมุมมองใหม่ให้กับการ ใช้งาน การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มี ความสวยงามเพื่อใช้เป็นของตกแต่งภายในบ้าน โรงแรม ร้าน อาหาร และอื่นๆ โดยสามารถเข้าไปอยู่ในบริบทของคนในยุค ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่เหนือจินตนาการแก่ผู้อยู่ อาศัยได้เป็นอย่างดี