คอนโซล ทอ-ไทย

Tor-Thai Console Table : โต๊ะขนาดเล็กที่ได้แรง บันดาลใจมาจากลายผ้าทอของไทย ได้ประยุกต์ลาย ให้ดูร่วมสมัยยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยให้ เหมาะสมกับยุคสมัย โดดเด่นด้วยการเซาะลายผ้าทอ ลงบนไม้ยางพารา ขัดแต่งลวดลายด้วยงานฝีมืออย่าง ประณีตและทำสีด้วยเทคนิคพิเศษของทางโรงงาน