ชุดกระจายความหอมรูปดอกไม้

จากการเข้าร่วมโปรเจค DEWA ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็น โครงการ ที่นำผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรกับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ใหม่ ตามนโยบาย circular economy จึงได้นำสาหร่ายในนากุ้งซึ่งเป็น วัชพืชที่มีอยู่แล้ว มาแปรรูป เป็นแผ่นกระจาย กลิ่น ซึ่งสามารถทำให้เกิด สีสันและรูปทรงต่างๆให้น่าใช้งาน โดยใช้ร่วมกับ ชุดน้ำหอมเข้มข้นของ แบรนด์ Herbpiness ซึ่งปรุงขึ้นมาเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ ของทั้งสองกลิ่น Mandarin and Modern Siam scent