กล่องทิปโก้ส่งความสุขปีใหม่ 2018

กล่องของขวัญแห่งความประทับใจ ออกแบบด้วย แนวคิดการส่งต่อของขวัญปีใหม่ที่มีเอกลักษณ์เป็น มากกว่ากล่องธรรมดา ด้วยลูกเล่นโครงสร้าง POP UPให้อยู่ภายในกล่องสี่เหลี่ยมที่ยังง่ายต่อการขนส่ง และ Display บน Shelf ส่งต่อความสุขด้วยกราฟิกที่น่า รัก มีชีวิตชีวา และสนุกสนาน ถึงสามลวดลาย เพื่อส่ง ต่อความประทับใจให้กับผู้รับ