สนิทกัน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงคุณสมบัติเด่นของถ่าน ไม้ ซึ่งมีคุณสมบัติด้านการดูดกลิ่น และดูดซับความชื้นได้ดี โดยนำมาออกแบบให้มีรูปแบบที่สวยงามสามารถใช้ประดับ ตกแต่งได้