ทามิ

"ทามิ" คอลเลคชั่นเก้าอี้ดีไซน์เรียบง่าย และอบอุ่น ออกแบบโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง ให้ โครงสร้างขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งาน เป็นการ เพิ่มพื้นที่การใช้งานโดยไม่ต้องเพิ่มการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเก้าอี้ตัวนี้ โดยคอลเลกชันนี้ ประกอบด้วย เก้าอี้ทานอาหาร เก้าอี้สตูล และเก้าอี้ สตูลสูง