แพลงตอน พลีส

ผสานพลังบำรุงผิวจากสารสกัดคุณภาพสูงจาก Plankton ทะเลน้ำลึกจา กบริททานี่ประเทศฝรั่งเศส ทำไมต้อง บริททานี่ ฝรั่งเศส ? เพราะเป็นแหล่งทะเลน้ําลึก ที่มีความบริ สุทธ์ิสูงสุด อุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติที่หลากหลาย เราจึงได้สารสกัดจากแพลงตอน ที่เติบโตข้ึนมาพร้อมความบริสุทธ์ิ และมี ประสิทธิภาพสูง