คาโมมิรุ

แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของคาโมมิรุ คือกกา รสะท้อนความอ่อนโยนซึ่งเป็นจุดขายของของผลิตภัณฑ์ และสะท้อนรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผลิตภัณฑ์ ของญี่ปุ่น ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะในการใช้แสง หรือภาพที่สื่อถึงความนุ่มละมุนได้ดี