ดินน์

แรงบันดาลใจจากการออกแบบแผ่นรองจานและรองแก้ว “ดิน น์” นี้ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Present” ซึ่งให้ความหมาย ถึง 2 ความหมายด้วยกัน คือ ของขวัญ และปัจจุบัน ซึ่งทาง เรา ใช้ความหมายทั้งสองนี้ในการเข้าถึงจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง “ดินน์” เป็นเหมือนของขวัญ ถ้วยชามเซรามิกที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างปราณีตเป็นเหมือนของ ขวัญที่เกิดขึ้นจากก้อนดินที่พระแม่ธรณีมอบให้แก่พวกเรา ใน ขณะที่หนังรีไซเคิลเป็นเหมือนของขวัญที่ตอบแทนคืนสู่แผ่น ดิน ที่ลดมลภาวะที่จะเกิดกับดินจากการทิ้งหรือฝังกลบขยะเศษ หนัง “ดินน์” คือการระลึกถึงปัจจุบัน การดับลงของสิ่งหนึ่ง จะส่งผลให้มีการเกิดใหม่ของอีกสิ่ง หนึ่ง ระหว่างมื้ออาหารก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สามารถตระหนักรู้ ถึง การดับของสิ่งหนึ่งเพื่อให้ร่างกายเราเหมือนได้เกิดใหม่ ซึ่ง ชาม เซรามิกและหนังรีไซเคิลก็แสดงในเชิงสัญลักษณ์ถึงการเกิด ใหม่ (ชามเซรามิก) และภาวะดับลง (หนังรีไซเคิล) โดยเราจะ เข้าใจธรรมชาตินี้ได้ ก็ต่อเมื่อเรากลับเข้ามาอยู่ในภาวะ ปัจจุบัน และการเรียนอยู่กับภาวะปัจจุบันจะทำให้เราเข้าสู่จิตเดิมแท้