Hammock Lounge Chair

เป็นการออกแบบสินค้าที่การนำเอาสินค้าotop มา พัฒนา ให้มีการต่อยอดในตลาดสากล โดยมีการใช้ ภูมิปัญญา ของotopมาพัฒนา กลุ่มotopที่พัฒนาเป็นกลุ่ม จักสาน กระเป๋าเชือกมัดฟางตำบลบ้านพรุ จังหวัดสงขลา โดยมี ป้าสมพงษ์ ผู้วิเศษ ประฐานกลุ่มให้ความร่วมมือ ใน กลุ่ม ดังกล่าวมีด้วยกัน30คนซึ่งปัจจุบันก็มีการทำกระเป๋า จาก เชือก แต่เนื่องจากรายได้ต่ดหน่วยนั้นค่อนข้างตำ เนื่องจากมีการแข่งขันกันด้านราคา ก็เลยมีการ พัฒนาสิน เค้าเป็นอีกกลุ่มสินค้าซืงก็คือเฟอร์นิเจอร์ เพื่อที่จะ ทำราย ได้จากงานที่ทำได้สูงขึ้น