บูสท์เบอร์รี่

หม่อน เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าสูงมาก และสามารถปลูกได้ดีในเขต อบอุ่นรวมถึงไทย แต่เรากลับเห็นผลิตภัณฑ์จากหม่อนใน ประเทศค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับสินค้าเครื่องดื่มอื่นๆ บนชั้น วางสินค้า โจทย์ของงานนี้ นอกจากจะต้องการผลักดัน ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีจากเกษตกรไทยไปอยู่บนชั้นวางสินค้าให้ ได้แล้วนั้น ตัวบรรจุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้า ดูร่วมสมัยไปพร้อมกันด้วย เราเลือกแนวทางการวาดภาพ ประกอบมาใช้ในการออกแบบ โดยทุกสีที่เลือกใช้ มีที่มาจากสี ของผลหม่อนในระยะต่างๆ เพื่อเน้นย้ำที่มา และกล้าพูดได้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้ มาจากหม่อนแท้ๆ 98.7%