แปรงสีฟันและกริปป์ผู้สูงวัย เซนนิตี้

ชุดอุปกรณ์สำหรับการแปรงฟันที่ออกแบบโดยคำนึงถึงหลักด้าน สรีระ (Ergonomics) เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดจับและเสริม ความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุและผู้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถดูแล สุขภาพช่องปากได้สูงสุด ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองได้ เต็มที่เหมือนหนุ่มสาว ตอบสนองความต้องการของประชากรในยุค สังคมผู้สูงวัย (ageing society)