เออร์เบิน รัก

URBAN RUG นวัตกรรมใหม่จากเทคนิคการทอพรมที่ สามารถทอลวดลายที่มีความสลับซับซ้อนได้ สามารถ ออกแบบลายทอเป็นรูปภาพได้อย่างอิสระแม้กระทั่งทอเป็น ภาพงานศิลปะของศิลปินหรือเป็นภาพที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆ เหมาะสำหรับการตกแต่ง นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว URBAN RUGยังปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ก่อให้เกิด มะเร็งอีกด้วย