กล่องของขวัญชุด "ชื่นใจ by มิตรผล"

กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสม ของน้ำตาลอ้อย นำเสนอผ่านแนวคิดของความเป็นธรรมชาติ และนวัตกรรม เป็นการต่อยอดคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภายในท้องถิ่น เลือกสรร วัสดุจากกระดาษรีไซเคิล ผสมผสานกับลวดลายที่เรียบง่าย เพื่อสื่อสารถึงวัตถุดิบตั้งต้นดังเช่น ต้นอ้อย และผลึกน้ำตาล