ชล อโรม่า รีด ดิฟฟิวเซอร์

คอนเซปต์การออกแบบชล มีที่มาจากธรรมชาติของ สายน้ำ ที่เป็นวัตถุดิบหลักของตัวผลิตภัณฑ์อโรม่าเธอรา พี ประสานกับกลิ่นอายของความโมเดิร์นโอเรียนทัล และ ความคลาสสิคแบบฝรั่งเศส ประเทศต้นกำเนิดของ ศาสตร์สุคนธบำบัด เพื่อสื่อถึงความเป็นแบรนด์ไทยที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านสุคนธศาสตร์ มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยเป็น สากลแต่ไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นไทย