ซินเซียริตี้

ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคำอวยพรดีๆผ่านรูปแบบสัญญลักษณ์สากล(Geometry)สู่ผู้ใช้ สัญญลักษณ์สี่เหลี่ยม สื่อถึงความมั่นคง เชื่อถือได้ ปลอดภัย สัญญลักษณ์สามเหลี่ยม สื่อถึงความยิ่งใหญ่ การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ความสำเร็จ สัญญลักษณ์วงกลม สื่อถึงความสมบูรณ์แบบ ความไม่สิ้นสุด นิรันทร์