ช้าง ทอ-ไทย

Chang Tor-Thai : ที่เเขวนของติดผนัง ที่ได้แรง บันดาลใจมาจากหัวช้าง เพิ่มความโดดเด่นด้วยลาย ผ้า ทอบนเนื้อไม้ที่ประยุกต์ลวดลายให้มีความร่วมสมัยยิ่ง ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยได้อย่างดี วัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นไม้ยางพารา ผ่านมาตรฐาน F4Star ปลอดภัยสำหรับทุกคน