นิวกับเมย์

ตั้งคำถามถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ในจุดที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงคิดถึงเก้าอี้พักผ่อนที่สามารถ ปรับเป็นเก้าอี้โยกได้ โดยใช้โครงสร้างเดียวกัน ตอบโจทย์ การใช้งานในหนึ่งช่วงชีวิตคือวัยกลางคนจนถึงวัยผู้สูงอายุ ตอนต้น รวมถึงการออกแบบที่ทำให้รูปลักษณ์ของ เฟอร์นิเจอร์ผู้สูงวัยเปลี่ยนไป ทำให้ “นิวกับเมย์” เป็นคอนเซ ปต์เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุที่ง่ายในกระบวนการผลิตใน ระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันกับช่วงชีวิตของผู้ใช้งานเป็น วัฏจักรหมุนเวียน