เก้าอี้อานม้า

เป็นเก้าอี้ที่พกพาสะดวกสามารถพับแบนได้ การขึ้นรูปเพียงแค่กางออก ใช้เวลาไม่กี่วินาที มีความแข็งแรงด้วยโครงสร้างที่รับแรงได้ถึง 100 กิโลกรัม ผลิตจากกระดาษลูกฟูกรีไซเคิล เพียงชิ้นเดียว สามารถพิมพ์ลวดลายได้