เสาไห้

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไป เราไม่สามารถออกไปเที่ยว ได้ดังใจง่ายดายเหมือนเช่นเดิม... แต่อย่างน้อยก็ได้สุขใจ เมื่อยามที่เรานึกถึงที่ที่เราประทับ ใจ หรือยามอ่อนล้าจากชีวิตประจำวัน พอได้ลองนึกถึงทุ่ง นาที่มีรวงข้าวเต็มทุ่ง ก่อให้เกิดความเรียบง่าย สบายตา ความซ้ำของธรรมชาติ สู่หลักการจัดวางแบบโมดูล่าร์ อัน เป็นไอเดียในการออกแบบ “เสาไห้” ที่ต้องการให้ผู้ใช้ งานนั้นไม่รู้สึกเกะกะ เข้ากับบ้านและห้องหลากหลาย แบบ ด้วยการออกแบบที่น้อยที่สุด แต่ Function ดีขึ้น กว่าเดิม ทำให้การใช้งานแขวนเป็นระเบียบ และเป็นงาน ออกแบบที่มี Life Cycle และลด Waste ต่อสังคมด้วย การนำเศษไม้และเศษเหล็กที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เฟอร์นิเจอร์ มาสร้างเป็นสินค้าใหม่ ดังวงจรชีวิตที่ยั่งยืน ของพืช เมื่อต้นเก่าตายไปก็กลายเป็นปุ๋ย เป็นอาหารให้ กับต้นที่เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง