หง่อ คา ขี่

นำภูมิปัญญาในอดีตของคนในพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิด(ภูเก็ต) สังเกตุและลดทอนจนเหลือเพียงความงามอันเกิดจากเนื้อ แท้ และตัดส่วนประกอบอันไม่จำเป็น ออกไป จนเหลือเพียง เส้นสายที่สะท้อนความงดงามอัน แท้จริง