เก้าอี้ผ้าไทยพวน

แนวคิดการทำเก้าอี้นี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากการมัดฝ้ายเส้นยืนบนกี่ทอผ้า จากเส้นฝ้ายกลายเป็นผ้าทอและกลายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าทอที่ใช้เป็นผ้าทอแบบโบราณใช้เทคนิคการ “เข็น” ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย โดยนำมาใช้กับงานโครงสร้างไม้สักที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย