หน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับเด็ก

ตลอดช่วงที่ผ่านมา คนทั่วโลกต้องพบกับปัญหาไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย สิ่งที่ป้องกันได้คือหน้ากากอนามัย