เกสร สยาม

เครื่องขันหมากที่ผสมผสานความทันสมัยและความเป็นไทยเข้าด้วยกัน โดยได้รับแรงบัลดาลใจวัฒนธรรมภาคกลาง ดึงเอาเอกลักษณ์มาจาก ผ้าลายอย่างและดอกบัวจากประเพณีรับบัวมาลดทอนให้มีความเรียบ ง่ายทันสมัยแล้วนำรูปทรง modern เข้ามาผสมผสาน ใช้เทคนิคงาน ฝีมือที่ประณีตผสมผสานกับงานอุตสหกรรม เกิดเป็นชิ้นงานที่ร่วมสมัยทั้ง การออกแบบและเทคนิคที่นำมาใช้