เพียน

นำเอกลักษณ์รูปลักษณ์ของการสานปลาตะเพียงเป็นลาย สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ซึ่งล้อมาจากลักษณะของเกล็ดปลา ตะเพียนที่มีอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำของไทย เวลาเกิดการทับซ้อนกัน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วคิดวิธี การซ้อนของเก้าอี้บาร์สตูลในรูปแบบอื่นๆที่ตอบโจทย์การใช้ งานที่แตกต่างจากการซ้อนแบบเดิมๆ