ชุดกล่องของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561 ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชุดกล่องของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561 ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาจังหวัด แม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากไทไทแบรนด์, ใบชา เจียวกู่หลานชั้นดีจากชาสาแห่งบ้านรักไทย และกาแฟดริปห้วยห้อมจาก อำเภอแม่ลาน้อย ชุดกล่องของขวัญนี้จึงเป็นตัวแทนสิ่งดีๆ ของจังหวัด แม่ฮ่องสอนเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับได้เป็นอย่างดี