ZERO

ZERO ชุดดริปกาแฟเซรามิคแนวคิดการลดของเสียให้เป็น ศูนย์ สร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ ออกแบบด้วยรูปทรงที่โค้งมน ต่อเนื่องกันของแก้วและด้ามจับ สีสันและลวดลายสีขาวตัด กันบนพื้นสีดำของผลิตภัณฑ์เกิดจากการขี้เถ้าของเชื้อเพลิง ทางเลือกจากเศษหญ้าแฝกและเปลือกแมคคาดาเมีย