จานเดียว

รูปแบบการใช้ชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป จากโรคระบาดในปัจจุบัน จนเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ อาทิเช่น การทานข้าวในบ้าน การสั่งอาหารมาทานที่บ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม จึงหยิบยกเอาภาชนะที่คุ้นเคยในอดีต อย่างจานหลุม ที่เราใช้ในวัยเด็กมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ มาทำให้มีความทันสมัย น่าใช้ เต็มไปด้วยอดีต และเหมาะกับบริบทในสังคมปัจจุบัน