เปลี่ยน เบอร์ 1

จากความประทับใจ ใน ผลงาน วิทรูเวียนแมน ของ เลโอนาร์โด ดา วินชี ที่ นำมาแปลงค่าเป็นรูปทรงเรขาคณิต ทำให้ก่อเกิดแรงบันดาลใจ แนวคิดผนวกกับ ความสมบูรณ์ของรูปทรงเรขาคณิต และความเชื่อของการส่งเสริมธาตุประจำตัวทั้งห้า อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของมนุษย์ การออกแบบงานนี้ ได้ใช้ รูปทรงกลม ซึ่งเป็นรูปทรงที่บ่งบอกถึงความรู้สึกถึงความ สมบูรณ์และความเป็นเอกภาพของความเป็นสากล โดยใช้เศษวัสดุและชิ้นส่วนต่างๆที่ เคยผลิตชิ้นงาน ซึ่งยังคงความงามและคุณค่า ที่สามารถสร้างความน่าสนใจเพื่อนำ กลับมาออกแบบใหม่ ในบริบทที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ทั้งยังเพิ่มการใช้งานให้ สามารถใช้เป็นสร้อยคอและเข็มกลัดได้