บริค

แนวคิดการออกแบบ BRICK มาจากรูปทรงและความแข็ง แรงของอิฐบล็อก ผสมผสานวัสดุผ้าใบที่มีความดิบสไตล์ อุตสาหกรรม (industrial style) เข้ากับความเรียบง่าย ของรูปทรงและชุดเฉดสี รูปแบบของผลิตภัณฑ์จึงมีความ ทันสมัยและทนทานต่อการใช้งาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ใช้ สามารถพกพากระบอกน้ำในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติ ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก จำพวกแก้วน้ำ