ดินสอ โค-

CO- pencil เป็นดินสอที่มีแนวคิดที่ต้องการนำเสนอมุมมองใหม่ของดินสอ ที่สามารถเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน ผ่านการเป็นเครื่องประดับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และวิธีการใช้งานใหม่ของดินสอที่มีความเรียบง่าย โดยนำเอาวัสดุถ่านมาแปรรูปให้มีความแข็งแรงผสมผสานงานทองเหลืองจากช่างฝีมือในท้องถิ่น