ลิท

ที่นอนแมว Lit ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการนอนของแมวถูก สุขลักษณะของแมว โดยคำนึงถึงเรื่องท่านอน ความอบอุ่นในการนอน พื้นที่ๆเหมาะสมกับการนอนของแมว