เจม

โคมไฟจักสานเจม เป็นการออกแบบที่เน้นเอกลักษณ์ของ การจักตอกไม้ไผ่ให้เป็นเส้นขนาดเล็กด้วยฝีมือเฉพาะทางอัน ประณีตแห่งเมืองพนัสนิคม นำมาสานขึ้นรูปทรงด้วยวิธีการ คำนวณการจัดวางโดยกรรมวิธีพิเศษ ทำให้ชิ้นงานจักสานมี ความวิจิตรบรรจง มีความแตกต่างด้วยเอกลักษณ์ของงาน จักสานไม้ไผ่ในรูปแบบใหม่ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว