หลุกคราฟท์: ม้าไม้-ไก่ขาว มิสยูเน้อ...ลำปาง

ม้าไม้-ไก่ขาวเกิดจากการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ของ หมู่บ้านไม้แกะสลักมาเพิ่มมูลค่า ผสมผสานวัสดุ ระหว่างไม้กับ เซรามิก ซึ่งเซรามิกเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลำปาง นำลักษณะ ของม้าและไก่ขาว สัตว์สัญลักษณ์ของลำปาง มาส ร้างอัตลักษณ์ ให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นของฝากของที่ระลึกเพื่อส่งเสริม การท่อง เที่ยวให้เมืองลำปาง