ผ้าตออุ๊ก

ปัจจุบันมีกระแสรณรงค์ให้คนหันมารักษาสิ่ง แวดล้อมและธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก มนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นั้นห่าง ไกลจากธรรมชาติและต่างลืมความสำคัญของมัน ทรัพยากรบนโลกถูกมนุษย์ใช้ไปจนทำให้ขาด สมดุล การไม่เป็นมิตรต่อธรรมชาติทำให้เกิด ปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น ภัยธรรมชาติ โรค ระบาด อันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของทุกคน ดังนั้น การกลับเข้ามาใส่ใจและเข้าใกล้ธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนั้นคือหนทางหนึ่งในการ ใช้ชีวิตในอุดมคติ แค่เพียงการละสายตาจากหน้า จอมือถือแล้วหันมาพิจารณาใบไม้เพียงใบเดียว ก็ สามารถที่จำนำพาผู้คนให้กลับมาอยู่ใกล้ธรรมชาติ ได้อย่างง่ายดาย เพียงการพักตา พักใจนั้น ใบไม้ เพียงหนึ่งใบก็สามารถที่จะนำพามนุษย์สู่ความสุข และสงบที่อยู่ใกล้ ๆ ได้