ชุดเซรามิกเครื่องไหว้เจ้าจีนและกระดาษไหว้เจ้ารักษ์โลก

ชุดเครื่องไหว้เจ้าจีนเซรามิคนี้ เป็นการต่อยอดมาจาก ผลงานวิจัยปริญญาโทของ ปริณดา ศักดานรเศรษฐ์ โดยโปรเจคนี้มุ่งค้นหาความเป็นไปได้ในอนาคตของ พิธีกรรมเผากระดาษไหว้เจ้าจีนในไทยผ่านมุมมอง speculative design ผลงานออกแบบนี้ยังนำเสนอ ทางเลือกและอนาคตของพิธีกรรมเผากระดาษด้วย การออกแบบร่วม ตัวชุดเซรามิคทำเลียนแบบรูปทรง ภูเขาสูงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีของชาวจีน และที่สำคัญ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตไป จนถึงหลังการอุปโภค ตัวก้อนทองเซรามิคซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของชุดเครื่องไหว้ในพิธีสามารถใช้ซ้ำได้ทุกปี แทนตัวกระดาษไหว้เจ้า ตัวมูลค่าของการเผาเงินถูก แปรเปลี่ยนเป็นรูปแบบการบริจาคเงินในนาม บรรพบุรุษแทน ตัวกระดาษใบเสร็จหลังบริจาคเป็นก ระดาษพิเศษที่สามารถละลายน้ำได้และพิมพ์ด้วยหมึก ถั่วเหลือง สามารถนำไปเผาด้วยน้ำในเครื่องเตาเผาไอ น้ำขนาดเล็กที่สามารถเผาในบ้านโดยไม่ก่อมลพิษ ส่วนตัวน้ำและกากกระดาษที่เหลือจากการเผา สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้หลังเสร็จพิธี เป็นปรับ เปลี่ยนพิธีกรรมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในบริบท และคำนึงผลกระทบต่อสังคมในยุคสมัยใหม่นี้ ซึ่งได้ ร่วมมือกับละมุนละไม. คราฟท์สตูดิโอเพื่อทำต้นแบบ ในการนำเสนอ