เล็ตสะกิ๊ว

จากชื่อหัวข้อในการบรรยายออนไลน์ "การออกแบบตัวอักษรในลักษณะเล็ต เตอริ่ง" ในรายการ "เพลินศิลป์ร่วม สมัย" ของกระทรวงวัฒนธรรม มาสู่ แบบตัวพิมพ์กึ่งลายมือในโครงสร้าง 6 เหลี่ยม ชื่อมาจากการประสมคำว่า "เล็ตเตอริ่ง" กับ "กิ๊ว" ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้ง สำหีับแบบตัวพิมพ์ลายมือ