กระติบ

กระเป๋ากระติบเป็นผลงานสร้างสรรค์จากงานวิจัย เรื่อง “เครื่องตกแต่งในรูปแบบของที่ระลึกสำหรับ “พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท” จังหวัดสกลนคร” ซึ่ง เป็นการนำวัสดุพื้นถิ่นของชุมชน ได้แก่ ผ้าไหมทอ มือย้อมสีธรรมชาติ มาพัฒนาเป็นสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มการรับรู้ ให้พื้นที่ดังกล่าว โดยศึกษาและพัฒนารูปทรงขึ้น จากวิธีการพับ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ค้นพบในงานวิจัย และกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ออกแบบ ด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนรูปร่างสองมิติ ของผืนผ้าให้กลายเป็นโครงสร้างทรงสามมิติ กระบอกที่มีรูปร่างคล้ายกระติบ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ กระเป๋า “กระติบ” ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้สอย จากบรรจุภัณฑ์อาหาร มาเป็นกระเป๋าถือที่สามารถ พกพาไปได้ทุกที่