น้ำผึ้งไม่ผ่านความร้อนไทยริชชี่

เมื่อทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งไม่ผ่านความร้อน ซึ่งมีคุณภาพแตกต่างจากคุณภาพทั่วไปในท้องตลาด จึงต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจที่จะทดลองผลิตภัณฑ์ก่อน เมื่อได้ทดลองแล้วการจะตัดสินใจซื้อซ้ำจึงเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้า ทางบริษัทจึงได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากเศษไม้ที่มากจากการตัดแต่งกิ่งไม้ ผลิตโดยฝีมือคนไทย เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ และนำเสนอผลงานคนไทยสู่ตลาดโลก